تگ - متراژ- کولر گازی - اسپلیت

تناسب متراژ فضا با تناسب دور کولر گازی

برای انتخاب کولر گازی برای فضای داخلی خود، لازم است براساس استاندارد زیر عمل نمود:

  • کولر گازی ۱۲۰۰۰ مناسب تا ۳۰ متر مربع
  • کولر گازی ۱۸۰۰۰ مناسب تا ۴۵ متر مربع
  • کولر گازی۲۴۰۰۰ مناسب تا ۶۰ متر مربع
  • کولر گازی ۳۰۰۰۰ مناسب تا ۷۰ متر مربع
ادامه مطلب...